Technológia čistenia laserom

V čom spočíva všestrannosť účinného čistiaceho lasera?

Čistiaci laser novej generácie je vybavený špeciálnym vláknovým rezonátorom, ktorý umožňuje naladenie zdroja svetla na presnú želanú frekvenciu. Je použiteľný pre širokú škálu materiálov, prevažne kovy.

Princíp lasera

Čo je laser v skratke?

Laser je zdrojom monochromatického koherentného svetla, ktoré vznikná po umiestnení zosilňovača svetla do optického rezonátora naladeného na želanú vlnovú dĺžku.

Vďaka jeho vlastnostiam je možné v laserovom lúči sústrediť veľa energie na malej ploche.

Preto našiel uplatnenie v širokej škále zariadení ako sú meracie zariadenia, dátové médiá, telekomunikácia a vo výkonnejších prevedeniach na rezanie a vŕtanie materiálov alebo ich čistenie.

Princíp čistenia:

 • Vrstva nečistôt sa odparuje pomocou fokusovaného laserového lúča
 • Na nečistoty pôsobia ultrakrátke laserové pulzy s veľmi vysokou frekvenciou
 • Po uvoľnení nečistôt z podkladového materiálu laserom sa začne odparovanie
 • Samotný povrch sa očistí ale neporuší sa štruktúra

Inovatívna metóda čistenia so zabudovaným systémom odsávania

 • Laser je ohľaduplný k životnému prostrediu nakoľko čistenie je bez použitia chémie a akých koľvek prísad
 • Nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, z čistenia nie sú žiadne nebezpečné výpary ani odletujúce čiastočky nečistôt
 • Nízka hlučnosť
 • Ľahko ovládateľný a nízkoenergetický
 • Výkon prác priamo u zákazníka
 • Individuálne nastavenie parametrov podľa požiadaviek zákazníka, v závislosti od typu podkladového materiálu, kvality a tiež od miery znečistenia
 • zabezpečenie pracovných síl pre čistiace práce z externých zdrojov a tým úspora pracovného výkonu interných zamestnancov

NARRAN ROD

Priemyselný čistiaci laser novej generácie

Mobilný čistiaci laser novej generácie, vybavený špeciálnym vláknovým rezonátorom, umožňuje naladenie zdroja svetla na presnú želanú frekvenciu pre daný účel použitia. Je vhodný na čistenie širokej škály materiálov. Prevažne kovov ale tiež muriva. Dokáže účinne odstrániť hrdzu, nánosy farby, mastnotu a podobne.

Telo prístroja tvorí pojazdný vozík a flexibilné optické vlákno zakončené pracovnou hlavicou, ktorá umožňuje pohodlnú prácu.

Dostane sa preto aj do ťažko prístupných miest a vďaka štandardnému napájaniu na elektrickú sieť 230V 50/60Hz, je ho možné použiť aj v teréne.

čistiaci laser

Galéria zariadenia

Zaujala vás technológia laserového čistenia?

Prečítajte si viac  o našich službách.

ranveg - čistenie laserom

 

slovenský plastikársky kluster

Podporovaný slovenským plastikárskym klastrom

Ozvite sa nám

+421 911 418 934

info@ranveg.com

Kupecká 10 Nitra